Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

16-300 Augustów,
ul. Mostowa 12 D,
tel/fax: 601 373 641,
sisg@sisg.org.pl

Nr rachunku: 66 2030 0045 1110 0000 0428 1370,
Bank BNP Paribas S.A. O/Augustów

Strona w budowie